Политика за поверителност

В K!K!Design приемаме поверителността ви много сериозно. Ние се ангажираме да защитаваме личните данни на всички лица, които използват нашия уебсайт или нашите услуги. Тази политика за поверителност описва как събираме, използваме и защитаваме вашата лична информация.

Информация, която събираме

Когато използвате нашия уебсайт или нашите услуги, може да събираме лична информация, която може да се използва за идентифицирането ви, като например вашето име, имейл адрес и телефонен номер. Тази информация се събира чрез нашия формуляр за контакт и формуляр за абонамент за бюлетин.

Споделяне на информация

Използваме информацията, която събираме от вас, за да отговорим на вашите запитвания и да ви предоставим услугите, които сте поискали. Можем също така да използваме вашата информация, за да ви изпращаме рекламни материали или други съобщения, които смятаме, че могат да ви интересуват, ако сте се съгласили да получавате такива съобщения.

Запазване на данни

Ние не продаваме, не търгуваме и не предаваме по друг начин вашата лична информация на външни страни без вашето съгласие. Възможно е обаче да споделяме вашата информация с наши доставчици на услуги от трети страни, които ни помагат при предоставянето на нашите услуги, като например доставчици на хостинг услуги, доставчици на имейл услуги и обработващи плащания. От тези доставчици на услуги се изисква да поддържат поверителността и сигурността на вашата лична информация.

Сигурност

Ще съхраняваме вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които е била събрана, или както се изисква от закона.

Информация, която събираме

Предприемаме разумни мерки за защита на поверителността и сигурността на Вашата лична информация. Въпреки това нито един метод за предаване по интернет или електронно съхранение не е 100% сигурен, така че не можем да гарантираме абсолютна сигурност.

Вашите права

Имате право на достъп, коригиране или изтриване на личната си информация, която сме събрали. Също така имате право да възразите срещу обработката на личната Ви информация и да оттеглите съгласието си по всяко време. Ако имате някакви въпроси или притеснения относно нашите практики за защита на личните данни, моля, свържете се с нас, като използвате информацията по-долу.

Промени в нашата политика за поверителност

От време на време можем да актуализираме нашата политика за поверителност. Всички промени в нашата политика за поверителност ще бъдат публикувани на тази страница.

Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно нашата политика за поверителност, моля, свържете се с нас на адрес;
гр. Велико Търново
гр. София
0884-615-302

K!K!DESIGN 2024© All rights reserved.

cross